Medlemmar

Våra glada medlemmar

Örestens flygklubb ör öppen för alla flygintresserade, inte bara för flygcertsinnehavare, även för hela familjen!

Vi verkar för ökade flygkunskaper, bra social gemenskap där vi lär av varandra och delar erfarenheter.

Vi har utbildningsträffar i klubbstugan.

Vi genomför gemensamma flygresor till andra flygklubbar och mysiga mål t.ex. sillamacka på Höganäs eller fika Visingsö


  • FFK (Frivillaga flygkåren) är en organisation Örestens Flygklubb har bra samarbete med
  • FFK  bidrar med samhällsnyttiga insatser
  • FFK utbildar och övar specialkunskaper inom flyg
Säker flygning görs bara med ökade kunskaper. Ökade flygkunskaper får man genom att dela med sig av erfarenheter, bra så som dåliga. En öppen attityd skapar  förtroende och respekt!