Örestens flygplats

Start- och landningsområde: 

  • Fältet är ett gräsfält på 35x680m 
  • Fältets höjd över medelhavsytan (MSL) är 390 fot 
  • Landningsvarvet skall flygas på 1000 fot GND alltså 1400 fot QNH
  • Landvetter ATIS 118.375
  • Stråkens riktning är 06 / 24 ( 060°  respektive 240° 
  • Vänstervarv tillämpas på båda stråk 
  • Motorchecken göres i respektive banända 
  • Undvik överflygning av Hyltenäs Kulle under tiden maj - augusti 
  • Vid start stråk 24 flyg på kurs 225 grader efter att säker höjd uppnåtts p.g.a. bullerstörningar

Klick on map to expand to Google maps
KSAK - svenska flygfät
ESGM

  
klick on map to expand