ÖRESTENS FLYGSKOLAN

Att flyga är en fantastikst sport. 
Din första ensamflygning kommer du allrig att glömma.
Den frihet och glädje flygandet ger att flyga som pilot är enanstående och innebär samtidigt ett stort ansvar.
Utbildningen du genomför stimulerar din personliga utveckling och ditt ansvar. Som pilot har Du säkerheten i fokus, både för dig själv, dina passagerare, flygplanet och omgivningen.

Är du intresserad av att
lära dig flyga? 

På Örestens flygklubb kan du utbilda dig till pilot (PPL)!

Örestens flygklubb är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK).

Transportstyrelsen är huvudman för utbildningsbestämmelser och regelverk som följer EASA (European Aviation Safety Agency) samt de av ICAOs internationella reglerna enligt JAR/FCL. 

I Örestens flygklubb ligger säkerheten inom flygsporten i fokus.


Kontakta Jens Berglund, styrelseledamot och utbildningsansvarig


Final RWY 03 Dala-Järna ESKD efter en två timmars flygning